Điện thoại Poly cung cấp chất lượng âm thanh tốt kế thừa từ các dòng điện thoại polycom bao gồm HD Voice, Acoustic fence, NoiseBlock. Poly thiết kế các công cụ cộng tác cho cách mọi người làm việc ngày nay, tập trung vào việc làm cho trải nghiệm giao tiếp kinh doanh trở nên tự nhiên nhất có thể. Poly cung cấp điện thoại tích hợp hoàn hảo với các dịch vụ điện thoại đám mây, bao gồm cả Microsoft Teams.
 

Poly IP Phones