Điện thoại hội nghị Polycom bao gồm Polycom RealPresence Trio được các doanh nghiệp trên toàn thế giới sử dụng vì âm thanh tuyệt vời, khả năng kết nối và dễ sử dụng. 

Polycom Audio