Hệ thống hội nghị truyền hình Yealink mang âm thanh giống như thật, video 1080p và chia sẻ nội dung HD đến bất kỳ phòng họp nào. Trải nghiệm chất lượng cao tạo cảm giác như những người tham gia cuộc họp từ xa ở trong cùng một phòng.

Yealink Video