Tổng đài sangoma là một Tổng đài IPcó đầy đủ các tính năng cần thiết cho doanh nghiệp. Có thể tùy biến thêm các phân cứng khác để nâng cấp lên theo nhu cầu doanh nghiệp sử dụng.

Sangoma Phone Systems