Tổng đài IP ZYCOO là một hệ thống điện thoại IP linh động đầu tiên có khả năng sử dụng module GSM để kết nối với mạng di động cho điện thoại di động.
Sản phẩm tổng đài IP cung cấp không chỉ các tính năng tổng đài điện thoại truyền thống. Như: Automated Attendant và Voicemail -Và các tính năng hiện đại Remote Extensions, Conference Bridge, Call Recording, Call Detail Records (CDR) , Phân phối cuộc gọi tự động (ACD), Quay số Web, Nhắn tin Hợp nhất (Voicemail to Email) và nhiều tính năng khác.
 

Zycoo Phone Systems