Akuvox là thương hiệu mới nhất được thêm vào dòng sản phẩm CIE và là một trong những thương hiệu toàn cầu hàng đầu về thiết bị liên lạc nội bộ IP, điều khiển truy cập và thiết bị điện thoại.

Akuvox