Điện thoại sangoma được thiết kế sử dụng dễ dàng và tương thích với các dòng tổng đài FreePBX và PBXact.Điện thoại sangoma có tính năng PoE, thoại tốt và hỗ trợ VPN.

Sangoma Phones