Chào mừng bạn đến với VoIP Việt Nam!

Thiết bị cho các phần mềm

Các thiết bị hội nghị có thể được tích hợp và được chứng nhận bởi các phần mềm khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm các thiết bị hội nghị tương thích với Microsoft Teams, Zoom Meetings, Google Meet hay Webex Cisco tại danh mục này.

Danh mục sản phẩm
Hiển thị theo
  • Mặc định
  • Sản phẩm bán chạy
  • Sản phẩm mới
  • Sản phẩm nổi bật
Chức năng sử dụng
Thiết bị theo phòng họp
Thiết bị cho các phần mềm
Phần mềm hội nghị