Gateway digital: kết nối hệ thống VoIP đến PSTN thông qua đường dây thoại kỹ thuật số như T1, E1.

Các dòng gateway digital được thiết kế dựa trên hệ điều hành, cho tong dai IP và các trung tâm cuộc gọi. Hỗ trợ cho người dùng nhiều tính năng đảm bảo  cung cấp chất lượng âm thanh hoàn hảo cho người sử dụng.